Tôi là một người lớn lên ở xứ tuyết và chuyển đến Việt Nam vì công việc, nhưng niềm đam mê với tuyết và trượt tuyết của tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi!

 Vì vậy, tôi đã mở trang web này, chỉ để giúp nhiều người giống như tôi, trở thành những thủ lĩnh của tuyết và trượt tuyết!